Przedszkole terapeutyczne OONIWEREK

OONIWEREK powstał z bezgranicznej miłości matki chłopca z niepełnosprawnością sprzężoną. Na bazie własnych doświadczeń życiowych i starań o powrót do zdrowia Alka, Joanna Palica stworzyła miejsce, którego od zawsze pragnęła dla swojego dziecka. Pełne pozytywnej energii, miłości, pasji i nadziei.

Głównym celem pracy w naszym Przedszkolu jest wszechstronna edukacja i rehabilitacja, która wspomagać ma indywidualny rozwój dziecka, to także specjalistyczna opieka nad dziećmi zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, to wreszcie pomoc rodzinie we wszechstronnym wychowaniu dziecka niepełnosprawnego w celu przygotowania malca do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości i przygotowania go do dalszej nauki w Szkole. Najważniejsza w tym wszystkim jest możliwość integracji z rówieśnikami oraz współpraca w grupie z innymi dziećmi.

Dodatkowo w naszej placówce walczymy jednocześnie o sprawność ruchową i możliwość samodzielnego funkcjonowania dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi.

Chcemy, aby każde dziecko w naszym Przedszkolu czuło się kochane, szczęśliwe, bezpieczne i akceptowane. Wychowanie w atmosferze zrozumienia i tolerancji uczy budowania dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Indywidualny rozwój dziecka, prowadzony zgodnie z jego psychofizycznymi możliwościami prowadzi do osiągania przez nie sukcesów w kolejnych etapach życia. A te sukcesy, nawet najdrobniejsze, dają nadzieję i siłę do dalszego działania.