Ooniwerek to:

  • przedszkole rehabilitacyjne stworzone z myślą o dzieciach niepełnosprawnych;
  • kompleksowa rehabilitacja dopasowana indywidualnie do potrzeb malucha połączona z edukacją i wieloprofilową stymulacją;
  • doskonała zabawa w mega pozytywnej atmosferze, w towarzystwie zakręconych Cioć i Wujków,
  • bezwarunkowa miłość, zrozumienie i akceptacja bez względu na wszystko!!!

Niepełnosprawność naszych podopiecznych to jedynie wyzwanie, a problemy rozwojowe są dla nas motorem do efektywniejszego działania. Wszystko z myślą o potrzebach i możliwościach dzieci.

My nie oceniamy, my pomagamy bo koochamy!

Jesteśmy po to, aby oswajać niepełnosprawność . Pracujemy na zmianę świadomości społecznej, chcemy, żeby ludzie dostrzegli w niepełnosprawnym wartościowego człowieka, który tak jak my posiada prawa, obowiązki, marzenia i talenty.…

…budujmy społeczeństwo bez podziałów, uprzedzeń, bez barier. Dajemy szansę na rozwój społeczny, uczymy szacunku wobec słabszego…zwłaszcza dziecka, którego świadomość nie wykracza poza cztery ściany pokoju.

Cele, które są dla nas priorytetowe to działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Zapewniamy im warunki dla wszechstronnego rozwoju psychoruchowego, pomoc w edukacji, usamodzielnieniu oraz zdobywaniu nowych doświadczeń życiowych.

Niepełnosprawne dzieci w naszej placówce otoczone są całodzienną opieką. Zapewniamy pełny zakres rehabilitacji i niezbędnych terapii. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do zwiększenia liczby specjalistycznych placówek edukacyjnych przyjaznych dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Wspieramy też rodziców dzieci chorych w powrocie do pracy i nawiązywaniu na nowo relacji społecznych.