Metoda M. CH. KNILLÓW

Metoda wykorzystywana jest zarówno w terapii indywidualnej jak i grupowej. Polega ona na wykonywaniu aktywności polecanych przez lektora przy muzyce. Metoda ma na celu kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i najbliższego otoczenia. Wzmacnia poczucie sprawczości i przewidywalności działania. Metoda ta skupia się na rozwijaniu i usprawnianiu rozwoju za pomocą zmysłu dotyku.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda wykorzystywana w terapii grupowej mająca na celu kształtowanie orientacji
w schemacie własnego ciała i otaczającej go przestrzeni. Dzięki metodzie dziecko poznaje swoje ciało i jego funkcje, bada przestrzeń go otaczającą a w dalszych etapach rozwija kontakt (z reguły fizyczny) z partnerem i całą grupą. Metoda skupia się na podążaniu za uczestnikami, zachęcanie ale nie zmuszanie do wykonywania aktywności. Podczas wykonywania aktywności z reguły nie używa się żadnych rekwizytów, dopuszcza się to jedynie w przypadku dzieci z niepełnosprawnością ruchową, które do przemieszczania się potrzebują np. koca. Nie wykorzystuje się też muzyki, należy skupiać się na ciele i ruchu swoim, partnera i grupy.

Metoda Porannego Kręgu

Metoda wykorzystywana w terapii grupowej podczas zajęć wstępnych dająca możliwość kontaktu z rówieśnikami. Metoda określana jako wielozmysłowa. Proponowane w niej oddziaływania mają aktywizować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślać zmiany zachodzące w przyrodzie. Świat przyrody jest źródłem zróżnicowanych bodźców. Każda pora roku kojarzy się nam z kolorem, smakiem, obrazem, zapachem itp. Metoda Porannego Kręgu przypisuje każdej z pór roku inną symbolikę. Tutaj kalendarz narzuca kolor, żywioł, smak, zapach, bodźce wzrokowe, słuchowe– wszystko czym planujemy stymulować naszych wychowanków.

Arteterapia

Zajęcia podczas których wykorzystywane są techniki arteterapeutyczne, pozwalają wyrazić uczucia i emocje. Arteterapia w tym znaczeniu dostarcza środki do społecznie akceptowalnego wyładowania swoich frustracji i lęków. Pozwala wyrazić twórczą ekspresję i pozbyć się napięć. Podczas zajęć nie jest istotny sam wytwór a proces jego tworzenia. Dzięki temu wyeliminowane pozostaje element strachu, a aktywne uczestnictwo w procesie arteterapeutycznym może prowadzić do pozytywnych zmian: usprawnienia manualnego, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wydłużenie czasu koncentracji uwagi czy obniżenie napięć nerwowych, uspokojenia.

Sala doświadczalna świata

Zasadniczym jej celem w procesie rewalidacji jest pobudzenie zmysłów, oddziaływanie na nie przy pomocy bodźców, a poprzez to wyzwolenie aktywności własnej osoby poddanej terapii oraz ułatwienie kontaktu z opiekunem.