PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA OONIWEREK

Efektem coraz prężniej rozwijających się placówek terapeutycznych fundacji KOOCHAM –  szkoły i przedszkola, była potrzeba rozszerzenia naszej działalności o kolejne obszary wsparcia. Potrzebę przekształciliśmy w działanie, które doprowadziło do otwarcia we wrześniu 2018 roku Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej OONIWEREK.

 

Poradnia została utworzona z myślą o  zaoferowaniu Państwu kompleksowych  działań mających na celu wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci z opóźnieniami rozwojowymi, specyficznymi trudnościami w uczeniu się czy różnego rodzaju stopniem i rodzajem niepełnosprawności. Na terenie naszej placówki realizujemy zajęcia w ramach  programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Naszym priorytetem jest dobranie terapii odpowiadającej potrzebom dziecka i zaleceniom zawartym w orzeczeniu o potrzebie WWR.

 

Specjalizujemy się w diagnozie i kompleksowej terapii dzieci z różnego rodzaju  opóźnieniami i dysfunkcjami w procesie rozwoju. Posiadamy szerokie doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci ze wszystkimi stopniami i rodzajami niepełnosprawności. Nasz zespół tworzą doświadczeni, wysoko wyspecjalizowani terapeuci m.in.: logopeda, tyflopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, rehabilitant, psycholog, pedagodzy specjalni, terapeuta AAC. To tylko niektóre spośród oferowanych przez nas profesjonalnych form terapii, a także szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna OONIWEREK to miejsce, w którym pod opieką specjalistów są nie tylko dzieci, ale również ich rodzice. Stwarzamy możliwość indywidualnej i grupowej formy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas konsultacji, uczymy prawidłowego wykonywania ćwiczeń z dzieckiem – tak, by zalecenia mogły być realizowane również w warunkach domowych.

 

Zadania realizowane przez poradnię to:

 • diagnozowanie: dokonujemy  m.in. diagnoz logopedycznych, pedagogicznych, psychologicznych, zaburzeń integracji sensorycznej.
 • opiniowanie: na wniosek rodzica wydajemy opinie dotyczące poziomu funkcjonowania dziecka, jego słabych i mocnych stron, a także zaleceń do realizacji.
 • poradnictwo i konsultacje; w ramach tego obszaru naszej działalności nie tylko rodzice, ale i nauczyciele czy pedagodzy pracujący z dzieckiem mogą uzyskać dla siebie wsparcie a także cenne wskazówki dotyczące poziomu funkcjonowania dziecka i współpracy z nim.
 • działalność informacyjno-szkoleniowa: uczymy rodziców i nauczycieli  jak posługiwać się alternatywnymi metodami komunikacji, jak pracować z uczniem z niepełnosprawnością, czy jak radzić sobie z własnymi emocjami w sytuacji kryzysu.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą poradni.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Terapia  psychologiczna dzieci i młodzieży:

 • agresja, impulsywność, niecierpliwość, nadpobudliwość,
 • wycofanie i nieśmiałość, wewnętrzny niepokój,
 • zmienność nastroju,
 • myśli i próby samobójcze,
 • trudności w nauce, problemy z koncentracją uwagi, fobie szkolne,
 • trudności związane z zaburzeniami rozwoju.

Diagnoza psychologiczna:

 • Diagnoza poziomu inteligencji.
 • Skala Samooceny.
 • Skala Przywiązania.
 • Diagnoza Osobowości Stresowej.

Warsztaty dla nauczycieli i pedagogów:

 • Porozumienie ponad podziałami – efektywna komunikacja  na linii nauczyciel – rodzic.
 • Profilaktyka zachowań agresywnych i autoagresywnych u uczniów.
 • Doskonalenie technik efektywnej rozmowy z uczniami.

Pomoc Psychologiczna  dla rodziców:

 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością,
 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci przedszkolnych,
 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci szkolnych,
 • grupa wsparcia dla rodziców dzieci nastoletnich,
 • warsztaty z zakresu pozytywnej komunikacji z dzieckiem,
 • poradnictwo i konsultacje dla rodziców,
 • wsparcie w kryzysie,
 • pomoc w tworzeniu systemów motywacyjnych.

FIZJOTERAPIA

Rehabilitacja neurorozwojowa dzieci i niemowląt:

 • uszkodzenie OUN,
 • asymetria ułożeniowa,
 • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe,
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
 • porażenie splotu barkowego.

Rehabilitacja układu ruchu:

 • wady postawy (skoliozy, plecy okrągłe, plecy płaskie),
 • wady stóp ( stopy płasko – koślawe, szpotawe, końsko – szpotawe itp.),
 • zaburzenia osi kończyny ( koślawość, szpotawość),
 • zaburzenia strukturalne (np. dysplazje).

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Oferta skierowana do dzieci zdrowych zapewniająca:

 • diagnozę logopedyczną,
 • praca z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy,
 • praca z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy (dyslalia),
 • terapia problemów z płynnością mowy (jąkaniem),
 • ćwiczenia słuchu fonematycznego,
 • stymulowanie rozwoju mowy u małych dzieci,
 • ćwiczenia dla dzieci z problemami z koordynacją z koncentracją i uwagą

Terapia skierowana do dzieci z zaburzeniami neurologicznymi zapewniająca:

 • pracę z obniżonym/wzmożonym napięciem mięśniowym,
 • pracę nad prawidłowym torem oddychania/ połykania,
 • rozwój mowy biernej dziecka- rozumienie mowy,
 • wspomaganie rozwoju mowy czynnej,
 • trening słuchu fonematycznego,
 • zdobywanie kolejnych etapów w rozwoju dziecka,
 • masaż logopedyczny usprawniający pracę mięśni, pobudzający krążenie oraz dostarczający dziecku potrzebnych bodźców,
 • doradztwo w sprawie karmienia dzieci z dysfagią,
 • wprowadzenie komunikacji alternatywnej.

Terapia Komunikacji Alternatywnej i wspomagającej

Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) to grupa metod, które umożliwiają osobom niemówiącym lub mówiącym w sposób niefunkcjonalny dla komunikacji porozumiewać się z otoczeniem. AAC obejmuje wszelkie metody komunikowania się, w których wykorzystywane są znaki niewerbalne: odczytywanie sygnałów z ciała, znaki na ciele, gesty, znaki graficzne (obrazki, piktogramy, symbole), symbole przestrzenno-dotykowe, konkrety, aplikacje itp. Jej celem jest umożliwienie bądź ułatwienie porozumiewania się osobom z  zaburzeniami mowy. Terapia w komunikacji pozawerbalnej (komunikacja alternatywna i wspomagająca) ma na celu:

 • Stworzenie Indywidualnego systemu komunikacyjnego.
 • Stworzenie narzędzi komunikacyjnych ( symboli 3-D, tablic komunikacyjnych, segregatorów, książek itd.).
 • Wprowadzenie metod i strategii komunikacji z użytkownikiem.
 • Funkcjonalne posługiwanie się narzędziami, aby zostać zrozumianym przez otoczenie.
 • Rozwijania kompetencji komunikacyjnych.
 • Rozwijania słownika czynnego i biernego.
 • Doskonalenia umiejętności werbalizowania swoich myśli.
 • Usprawniania wymowy.
 • Rozwijania kompetencji społecznych.

TERAPIA RĘKI

Terapia ręki to usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Podczas zajęć, najpierw pracujemy nad prawidłową postawą ciała, napięciem mięśniowym i pracą całej kończyny górnej, a dopiero w kolejnych etapach, nad przygotowaniem dłoni do wykonywania precyzyjnych ruchów. Celem terapii jest m.in: poprawa postawy ciała, poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej, udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki, nauka i doskonalenie prawidłowego chwytu, doskonalenie umiejętności pisania, poprawa koncentracji.

W ramach zajęć z Terapii Ręki oferujemy pomoc dla dzieci z:

 • problemami z zadaniami grafomotorycznymi i manualnymi,
 • zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • Trudnościami z opanowaniem podstawowych umiejętności szkolnych z zakresu motoryki małej i dużej,
 • niechęć do wykonywania czynności manualnych, takich jak: rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie, nawlekanie, szycie,
 • trudności przy czynnościach samoobsługowych: ubieranie, zakładanie skarpetek, rękawiczek, sznurowanie butów, samodzielne jedzenie i picie,
 • obniżone lub wzmożone napięcia mięśniowe,
 • trudności w zabawach opartych na koordynacji oko-ręka,
 • wolne lub niedbałe, luz zbyt szybkie wykonywanie czynności wymagających dużej precyzji,
 • trudności z przetworzeniem bodźców sensorycznych,
 • nadwrażliwość dotykową na różnorodne faktury, formy, materiały,
 • potrzeba dostarczania sobie silnych bodźców dotykowych,
 • szybkie męczenie się podczas pisania, odrabiania lekcji, wykonywania różnego rodzaju zadań.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

W zakresie terapii pedagogicznej terapeuta korzysta z wielu metod, by zapewnić dziecku najbardziej optymalne warunki rozwoju dostosowane do jego potrzeb i możliwości. Szczegółowy zakres prac w ramach oferty pedagogicznej to przede wszystkim:

 • Terapia   dziecka przejawiającego trudności i niepowodzenia w nauce.
 • Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, aktualnego funkcjonowania dziecka, określenie form pomocy pedagogicznej, formułowanie wskazań do pracy z dzieckiem w szkole i w domu.
 • Wsparcie dziecka z dysleksją.
 • Formułowanie wskazań do pracy terapeutycznej, opracowanie indywidualnych  planów terapeutycznych.
 • Terapia dzieci i młodzieży z  niepełnosprawnością.
 • Diagnoza, porady oraz zajęcia wspierające rozwój dziecka z  niepełnosprawnością opracowanie indywidualnych programów wszechstronnej stymulacji dziecka.
 • wspieranie opiekunów- rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dziecka  z niepełnosprawnością.
 • Terapia dzieci z wadami wzroku.

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Terapia integracji sensorycznej ma postać ukierunkowanej zabawy, w której dziecko chętnie uczestniczy, ponieważ zajęcia mają charakter podążający. Dodatkowo terapeuta, korzysta ze sprzętu takiego jak huśtawki, hamaki, piłki, trampoliny, co dodatkowo potęguje atrakcyjność zajęć  w oczach dziecka.  Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności. Cel terapii skoncentrowany jest  na poprawie integracji pomiędzy zmysłami w układzie nerwowym. W pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy jak np. : motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa, rozwój mowy.

W ramach zajęć z Integracji Sensorycznej oferujemy pomoc dla dzieci z:

 • nadwrażliwością na bodźce sensoryczne,
 • zbyt małą wrażliwością na bodźce,
 • problemami z równowagą,
 • zachowaniami o charakterze agresywnym,
 • nadruchliwością,
 • opóźnieniami  rozwoju psychoruchowego,
 • wybrednością w jedzeniu.

Serdecznie zapraszamy na:

 • Diagnozę procesów integracji sensorycznej; 2- 3 spotkania plus opis diagnostyczny.
 • Terapię integracji sensorycznej.
 • Konsultacje.
 • Konsultacje zaburzeń samoregulacji dla dzieci poniżej 2 roku życia.

MUZYKOTERAPIA

Muzykoterapia to proces terapeutyczny wykorzystujący muzykę, jej elementy (rytm, melodia, tempo, brzmienia) w celu wspierania całościowego rozwoju każdego człowieka.

W ramach zajęć wykorzystujemy muzykę aktywną, która opiera się na improwizowaniu, śpiewaniu i graniu piosenek, tworzeniu piosenek oraz słuchaniu, naśladowaniu.

Celem terapii jest:

 • poprawa umiejętności naśladowania, skupienia, przetwarzania informacji;
 • rozwój komunikacji werbalnej i niewerbalnej (stosując przy tym odpowiednią i dostosowaną komunikację alternatywną);
 • rozwój społeczny, czyli inicjowanie, nawiązywanie relacji i ich podtrzymywanie w grupie;
 • wspieranie rozwoju emocjonalnego – związanego z wyrażaniem siebie, swoich negatywnych i pozytywnych emocji, radzenie sobie w sytuacjach stresowych, pełnych napięcia czy złości, ukazywanie możliwości rozładowania i rozwiązywania konfliktów;
 • usprawnianie motoryki małej oraz dużej – powiązanych z koordynacją ruchową, z prawidłową manipulacją.

CENNIK INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

SI

 

DIAGNOZA SI – 450,00 ZŁ

KONSULTACJA SI – 150,00 ZŁ

ZAJĘCIA SI  (50 MIN) – 150,00ZŁ

 

LOGOPEDIA

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA – 200,00 ZŁ

OPINIA LOGOPEDYCZNA – 250 ZŁ

KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA – 150 ZŁ

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE (50 MIN) – 150,00ZŁ

 

PSYCHOLOGIA

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA – 150 ZŁ

OPINIA PSYCHOLOGICZNA  – 250 ZŁ

BADANIE TESTEM BINET – 250 ZŁ

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM (50 MIN) –  150,00ZŁ (WYWIAD – 150 ZŁ)

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH –TUS – 120 ZŁ (12 ZAJĘĆ – 1440 ZŁ)

DORADZTWO ZAWODOWE – 150 ZŁ

COACHING KARIERY – 250 ZŁ

COACHING LIVE – 300 ZŁ

 

FIZJOTERAPIA

BADANIE DLA POTRZEB FIZJOTERAPII – 150,00 ZŁ

ZAJĘCIA REHABILITACYJNE (50 MIN) – 150,00

MASAŻ SHANTALA ( WARSZTATY DLA RIODZICÓW) – 150 ZŁ

USTAWIENIE KRĘGOSŁUPA /CHIROPRAKTYKA (30 MIN) -120 ZŁ

TERAPIA MANUALNA (30 MIN) – 120 ZŁ

TAPING (1 APLIKACJA) – 20 ZŁ

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA (30 MIN) – 140 ZŁ

MASAŻ KLASYCZNY (30 MIN) – 100 ZŁ

KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA (WADY POSTAWY) – 150 ZŁ

OPINIA FIZJOTERAPEUTYCZNA – 150 ZŁ

 

PEDAGOGIKA

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA – 150,00 ZŁ

ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE (50 MIN) – 150,00ZŁ

TRENING FUNKCJI POZNAWCZYCH – 150 ZŁ

TERAPIA ZAJĘCIOWA – 150 ZŁ

ZAJĘCIA REAWLIDACYJNE – 150 ZŁ

BAJKOTERAPIA – 150 ZŁ

EDUSENSORYKA – 150 ZŁ

OPINIA PEDAGOGICZNA – 250 ZŁ

TERAPIA AAC (50 MIN) – 150 ZŁ

TERAPII RĘKI (50 MIN) –  150 ZŁ

AUDIOMETRIA TONALNA  / BADANIE SŁUCHU (45 MINUT) – 200 ZŁ