Rekrutacja do przedszkola

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA – NIE ZWLEKAJ!!!

Nasze Przedszkole może przyjąć 15 maluchów z różnego rodzaju dysfunkcjami w ramach 3 grup przedszkolnych, w każdej po 5 dzieci, prowadzonych przez dwóch nauczycieli: pedagoga specjalnego oraz nauczyciela wspierającego.

Metody oraz warunki pracy z dziećmi dostosowywane są do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. Staramy się dostosować naukę w dostępnym dla nich zakresie, wspomóc ich zaburzone funkcje, zapewnić wieloprofilową specjalistyczną pomoc. Chcemy dać im szansę rozwoju intelektualnego oraz psychoruchowego w jednym. One też zasługują na normalne życie. Wymagają tylko trochę więcej pracy i zaangażowania.

Do Przedszkola przyjmujemy dzieci od 2,5 lat. Przebywać w nim mogą do rozpoczęcia nauki w szkole. Wszystkie dzieci objęte są zajęciami edukacyjnymi dostosowanymi do ich poziomu rozwoju i możliwości indywidualnych.

Rekrutacja do szkoły

OSTATNIE 2 WOLNE MIEJSCA W III KLASIE