DIAGNOZA SI

300 ZŁ

KONSULTACJA SI

120 ZŁ

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

150 ZŁ

KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA

120 ZŁ

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

100 ZŁ

BADANIE TESTEM PEPR

200 ZŁ

BADANIE DLA POTRZEB FIZJOTERAPII

120 ZŁ

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

100 ZŁ/50 MINUT

ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE

50 ZŁ/30 MINUT

ZAJĘCIA SI

100 ZŁ/50 MINUT

ZAJĘCIA W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

120 ZŁ/50 MINUT

ZAJĘCIA REHABILITACYJNE

100 ZŁ/50 MINUT

ZAJĘCIA TERAPII RĘKI

100 ZŁ/50 MINUT

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

120 ZŁ/50 MINUT

ZAJĘCIA Z KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ

120 ZŁ/50 MINUT